Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Plany i Programy Studiów

Informatyka

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów pierwszego stopnia: 

Nazwa kierunku studiów: Informatyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Dyscyplina wiodąca: informatyka techniczna i telekomunikacja

Informatyka 2021

Informatyka 2020

Informatyka SPS 2017

Informatyka SPS 2018

INFORMATYKA  SPS 2019

Fizyka techniczna

Nazwa kierunku studiów: Fizyka techniczna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne

Fizyka techniczna 2021

Fizyka techniczna 2020

Fizyka techniczna 2019

Edukacja Techniczno-Informacyjna

Nazwa kierunku studiów: Edukacja Techniczno - Informatyczna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Dyscyplina wiodąca: informatyka techniczna i telekomunikacja

Edukacja Techniczno-Informatyczna 2021

Edukacja Techniczno-Informacyjna 2020

Edukacja Techniczno-Informacyjna 2019

Edukacja Techniczno-Informacyjna 2018

Znajdziesz nas tutaj