Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Matematyka SPS 2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU MATEMATYKA
rok immatrykulacji 2018
 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych
dyscypliny naukowej: matematyka
 

Opis zakładanych efektów kształcenia:

 

Plan studiów

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj