Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Matematyka SPS 2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU MATEMATYKA
specjalność Analiza danych w Business Intelligence
rok immatrykulacji 2017
 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych
 

Opis zakładanych efektów kształcenia:

Znajdziesz nas tutaj