Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Informatyka SPS 2018

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU INFORMATYKA
specjalność Programowanie
rok immatrykulacji 2018

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: informatyka

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW:

MODUŁ I

 

MODUŁ II

 

MODUŁ III

 

MODUŁ IV

 

MODUŁ V

 

MODUŁ VI

 

MODUŁ VII

 

MODUŁ VIII

 

MODUŁ IX

 

MODUŁ X

 

MODUŁ XI

 

MODUŁ XII

 

MODUŁ XIII

M. XIII. 1

M. XIII. 2

M. XIII. 3

 

MODUŁ XIV

 

MODUŁ XV

 

MODUŁ XVI

 

MODUŁ XVII

 

MODUŁ XVIII

 

 

Znajdziesz nas tutaj