Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Fizyka techniczna 2019

Nazwa kierunku studiów: Fizyka techniczna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny, z uwzględnieniem dyscypliny wiodącej: nauki fizyczne  (dziedzina nauk  ścisłych i przyrodniczych) 

 

Znajdziesz nas tutaj