Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Edukacja Techniczno-Informacyjna 2018

Nazwa kierunku studiów: Edukacja Techniczno - Informatyczna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny, z uwzględnieniem dyscypliny wiodącej: informatyka techniczna i telekomunikacja

Edukacja Techniczno-Informacyjna 2018-2020 

Znajdziesz nas tutaj