Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Plany i Programy Studiów

Informatyka

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów pierwszego stopnia: 

Nazwa kierunku studiów: Informatyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: informatyka

Informatyka SPS 2017

Informatyka SPS 2018

INFORMATYKA  SPS 2019

Fizyka techniczna

Nazwa kierunku studiów: Fizyka techniczna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny, z uwzględnieniem dyscypliny wiodącej: nauki fizyczne  (dziedzina nauk  ścisłych i przyrodniczych)

Fizyka techniczna 2019

Edukacja Techniczno-Informacyjna

Nazwa kierunku studiów: Edukacja Techniczno - Informatyczna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny, z uwzględnieniem dyscypliny wiodącej: informatyka techniczna i telekomunikacja

Edukacja Techniczno-Informacyjna 2019

Edukacja Techniczno-Informacyjna 2018

Znajdziesz nas tutaj