Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownia Fizykochemicznej Inżynierii Materiałoznawstwa (SOA)

 Instrukcje obsługi sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania:
1) Maszyna wytrzymałościowa AG-X plus:
  * Instrukcja obsługi maszyny AG-X plus
  * Oprogramowanie Trapezium X – przewodnik użytkownika
  * Oprogramowanie Trapezium X – przetwarzanie danych
  * Instrukcja bezpieczeństwa pracy BHP
2) Mikrotwardościomierz HMV-G20:
  * Instrukcja obsługi
3) Kalorymetr KL-12Mn2:
  * Instrukcja obsługi kalorymetru
  * Wytyczne do badań kalorymetrycznych
  * Paliwa biomasowe
4) Spektrofotometr UV-VIS Evolution 200:
  * Instrukcja obsługi
5) Spektrometr FT-IR Nicolet iS50:
  * Instrukcja użytkownika spektrometru
  * Oprogramowanie OMNIC
  * Dodawanie wzorców do bibioteki Discriminant Analysis
6) Analizator FT-NIR Antaris:
  * Instrukcja użytkownika analizatora
  * Oprogramowanie OMNIC
  * Zasady tworzenia metod analizy jakościowej w programie TQ ANALIST
7) Ręczny spektrometr rentgenowski XRF:
  * Instrukcja obsługi
8) Mikroskop metalograficzny:
  * Instrukcja obsługi (eng.)
  * Motic Images 3.0 ML (eng.)

Znajdziesz nas tutaj